Støtte til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner og støtte til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner

Forenkling av tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  • Støtte til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner
  • Støtte til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner

Forenklingstiltak: Utvikle den elektroniske søknadsportalen (Partiportalen) som er etablert og vurdere å utvide den til sentralt nivå.

Forventet resultat for frivillige organisasjoner: Partiportalen vil gi betraktelig forenkling for partier og partilag når hele søknadsprosessen kan gjennomføres gjennom portalen. Partiene vil også lettere får oversikt over tidligere innsendte søknader og dokumentasjon.

Gjennomføres innen: utgangen av 2014

Til toppen