Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Landbruks- og matministerens svar på spørsmål om "Lov om god handelsskikk"

Svar på skriftlig spørsmål nr. 14 fra representanten Geir Pollestad (Sp)

Representanten Pollestad har i brev av 2. oktober 2015 stilt følgende spørsmål:

Nå har statsråden snart brukt to år uten å legge frem "Lov om god handelsskikk". Når kan Stortinget vente å få saken? 

Jeg viser til Stortingets anmodningsvedtak av 5.februar 2015 hvor Stortinget ber regjeringen fremme forslag til virkemidler for å bedre konkurransen og effektiviteten i dagligvaremarkedet. 

Regjeringen jobber med disse problemstillingene, og vil komme tilbake til Stortinget når Regjeringen har konkludert på hvilke tiltak vi vil anbefale for å bedre forholdene i dagligvaremarkedet. 

 

Med hilsen 

Sylvi Listhaug 

Til toppen