Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om dyrevelferd i norske svinebesetninger

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) vedrørende dyrevelferd i norske svinebesetninger.

Svar på spørsmål nr. 1994 fra stortingsrepresentant Une Bastholm vedrørende dyrevelferd i norske svinebesetninger

Jeg viser til brev av 1. juli 2019 der stortingsrepresentant Une Bastholm stiller følgende spørsmål til skriftlig besvarelse

"Lovbruddene som ble avdekket i NRK Brennpunkt-dokumentaren "Griseindustriens hemmeligheter" er uakseptable. Men også grisehold som skjer innenfor lovverket kan medføre store lidelser for dyra. Ett eksempel er at gjeldende forskrift bare krever 0,8 m2 betongbinge til en slaktegris på 100 kilo. Et annet eksempel er at det er tillatt å kastrere griser med kun lokalbedøvelse og én injeksjon smertestillende. Mener statsråden at dyrevelferden er godt ivaretatt dersom de formelle kravene følges?"

Det norske regelverket for hold av svin er godt og inneholder på flere områder langt strengere velferdsbestemmelser enn i verden for øvrig. Forholdene som er avdekket, skyldes ikke at det er svake velferdskrav i regelverket, men uakseptable holdninger til dyr og brudd på gjeldende regelverk.

Forskrift om hold av svin har en rekke konkrete krav til hvorledes svin skal behandles. Blant disse kravene er kravet om langtidsvirkende smertelindring ved kastrering samt krav om rotemateriale og bruk av strø. I tillegg stiller forskriften generelle krav om at dyrene skal beskyttes mot unødig stress, smerte og lidelse, samt krav til at dyreeier og andre som har ansvar for svin skal ha nødvendig kunnskap til å håndtere dyrene på en god måte. Videre setter forskriften krav til behandling av syke og skadde dyr samt forebyggende helsearbeide.

Basert på disse kravene, er det opp til bonden å velge løsninger som ivaretar dyrevelferden, bl.a. løsninger som forebygger at sår og skader oppstår.

Jeg mener derfor at det fortsatt er mye å hente på å sikre en bedre etterlevelse av regelverket. Næringens eget dyrevelferdsprogram vil bidra til dette, og jeg vil sørge for at deltagelse i programmet blir et forskriftskrav.

Mattilsynet har også over noe tid jobbet med å oppdatere regelverket for hold av produksjonsdyr. Jeg vil gjennomgå Mattilsynets vurderinger som er gjort som et ledd i dette arbeidet, og se på hvilke endringer som er hensiktsmessige å gjennomføre i tillegg til de endringene jeg allerede har varslet.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen