Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om granskingen av Mattilsynet

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om granskingen av Mattilsynet.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 187 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad

Representanten Pollestad har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

"Det pågår etter vedtak i Stortinget en ekstern granskingen av Mattilsynet. Mange har erfaringer med Mattilsynet som de ønsker å bidra med. Hvordan vil statsråden sørge for at disse erfaringene blir tatt med som en del av granskingen og hvor kan folk henvende seg med sine innspill?"

Granskingen av Mattilsynets tilsynsvirksomhet i grønn og blå sektor har pågått siden medio september og skal avsluttes med en rapport 10. desember. Det er KPMG som gjennomfører granskingen på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Undersøkelsen skal dekke alle regioner og type produksjoner som definert i oppdraget. 

KPMG har tilgang til data fra saker i Mattilsynets saksbehandlingssystem, samt at de får tilsendt oversikter over henvendelser som hhv. Nærings- og fiskeridepartementet og mitt eget departementet har mottatt skriftlig om Mattilsynets tilsynspraksis fra omverdenen i perioden 1.1.2017 – 10.11.2019. 

KPMG og LMD har lagt ut informasjon på sine respektive nettsider om granskingen. KPMG har opprettet en egen e-postadresse dersom noen ønsker å formidle informasjon og/eller har innspill til undersøkelsene som foretas.

Alle innspill som er sendt KPMG blir lest. Innspillene benyttes blant annet som grunnlag for utarbeidelse av intervjuspørsmål til Mattilsynet og næringsorganisasjonene. Innspillene vil også være viktige i arbeidet med ferdigstillelse av endelig rapport. Fristen for innspill til undersøkelsen er satt til 10. november 2019.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen