Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om Dyrsku'n i Seljord

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) gjennomføring av Dyrsku'n i Seljord i 2020.

Svar på spm. nr. 1739 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen

Jeg viser til spørsmål nr. 1739 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentanten Åslaug Sem-Jacobsen. Spørsmålet er som følger:

"Vil statsråden ta initiativ til at arrangører av arrangementer som Dyrsku`n i Seljord, som samler store folkemengder etter at smittevernregelverket opphører 1. september, får en snarlig avklaring på om arrangementet kan gjennomføres eller ikke i 2020?" 

Koronapandemien og tiltak for å begrense smitte har medført konsekvenser på mange områder i samfunnet, også for landbruks- og matsektoren. Begrensninger i arrangementsstørrelse er et nødvendig smittebegrensingstiltak, og har allerede medført mange avlyste arrangementer over hele landet. 

Gjeldende smittevernregler gjelder til og med 31. august. Per i dag er det ikke tillatt med mer enn 50 personer ved arrangement på offentlig sted. Det er for tidlig nå å konkludere med hva som vil være gjeldende maksimal arrangementsstørrelse etter 1. september. Selv om det fremover blir endringer i maksimalt antall personer ved arrangementer, vil trolig kravet om å legge til rette for minst en meters avstand gjelde hele 2020. Det innebærer at arrangører uansett må innrette sitt arrangement slik at denne avstanden kan opprettholdes, uavhengig av maksimal arrangementsstørrelse.

Siden spørsmålet ble stilt av stortingsrepresentanten Sem-Jacobsen har Dyrsku'n valgt å avlyse årets arrangementet. I den sammenheng har jeg ved to anledninger hatt møte med arrangøren av Dyrsku'n. Jeg syns for øvrig det er leit at det tradisjonsrike arrangementet for første gang siden 1866 ikke skal arrangeres.

Når det gjelder andre arrangementer, så tar jeg med meg behovet for avklaringer videre inn i regjeringens arbeid med restriksjoner som følge av koronapandemien.     

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

 

Til toppen