Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om innleie av hjelp på bondegårder

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Erlend Wiborg (FrP) om innleie av hjelp på bondegårder.

Svar på spørsmål nr. 2080 til skriftlig besvarelse fra stortingsrep­resentant Erlend Wiborg

Representanten Erlend Wiborg har stilt følgende spørsmål til skriftlig svar:

"Hva ville konsekvensen av Senterpartiets politikk vært for landbruket, deriblant jordbær­næringen, dersom innleie av hjelp på bondegårder kun skal være tillatt i et slags avløser­format – hvor man må steppe inn for navngitte personer som har fast stilling?"

Det har vært en økende bruk av arbeidshjelp ut over gårdbrukerfamiliens egen arbeidskraft i norsk landbruk. Dette utgjøres imidlertid ikke bare av innleid arbeidskraft, men bl.a. også fast ansatte.

Jeg legger til grunn at det for norsk landbruk, som i andre deler av norsk næringsliv, må være adgang til å ansette og å leie inn arbeidskraft. På bakgrunn av dette har jeg ikke gjort noen nærmere vurdering av forslaget det vises til i spørsmålet. God tilgang på arbeidskraft gir fleksibilitet, slik at foretakene kan ta unna arbeidstopper og få utført særskilte arbeidsopp­gaver i virksomheten. Manglende fleksibilitet kan gi store konsekvenser for økonomien til foretakene.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen