Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om kontroll av karante- og smittevernregler hos utenlandske arbeidere

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) om hva landbruksministeren gjør for å kontrollere at karantene- og smittevernregler følges for å hindre at smitte sprer seg som følge av utenlandske arbeidere flys inn for å jobbe i bær- og grønnsaksåkrer.

Svar på spørsmål nr. 2222 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen

Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar til landbruks- og matministeren:

"Hva gjør landbruksministeren for å kontrollere at karantene- og smittevernregler følges for å hindre at smitte sprer seg som følge av utenlandske arbeidere flys inn for å jobbe i bær- og grønnsaksåkrer?"

Jeg vil først presisere at det er virksomhetene selv som har ansvaret for å følge opp smitteverntiltak i sin bedrift. Det vil si at arbeidsgiver har ansvar for at regelverket følges, med risikovurdering av arbeidsmiljø og smitte, og informasjon og opplæring til ansatte.

Det er videre Arbeidstilsynet som er kontrollinstans for at regelverket som gjelder karantene og smitte på arbeidsplassen følges.

Jeg har gjennom hele tiden, etter at koronapandemien brøt ut, hatt faste kontaktmøter med landbruksnæringen, Mattilsynet, Veterinærinstituttet med flere for å bidra til en god informasjonsflyt knyttet til koronarelaterte spørsmål og utfordringer i landbruksnæringen.

Til hjelp for virksomheter i landbruket, ga jeg før sommeren Mattilsynet i oppdrag å koordinere arbeidet med en smittevernveileder for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet. Veilederen ble utarbeidet i samarbeid med Arbeidstilsynet, Matmerk, Fylkesmannen i Vestland og representanter fra frukt-, bær- og grøntsektoren. Veilederen tar opp i seg faglige råd og avklaringer fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Første versjon av denne ble publisert 14. mai 2020 og blir oppdatert ved behov. Den foreligger nå i en versjon 3, og veilederen er også oversatt til engelsk.

Det er ingen kjente tilfeller av smitte via matvarer. Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Helsedirektoratet, som en ekstra sikkerhet, likevel vurdert at personer i reisekarantene ikke kan håndtere spiseklare produkter med kort omsetningstid (som bær og salat) de siste to til tre dagene før innhøstingen starter. Alternativt er det fra 22. juni i Covid-19-forskriften åpnet for mulighet for at arbeids- eller oppdragsgiver kan velge å legge til rette for koronatesting som alternativ til karantene for personer som ankommer Norge fra Schengen og EØS for å jobbe. Generelt gjelder også at personer som håndterer matvarer skal være friske.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad