Fakta

Omsetting av melkekvoter begrenses av produksjonsregionen (fylket, med unntak av Oslo og Akershus som er én region).

Alle som eier landbrukseiendommer kan kjøpe melkekvote, både fra staten og fra private selgere.

Pris på kvote solgt til, og kjøpt av, staten er 2,50 kroner per liter. Pris på privat omsatt kvote er ikke regulert, og det er opptil hver enkelt selger og kjøper å bli enige.

Det er mulig å selge inntil 80 prosent av kvoten privat, mens 20 prosent må selges til staten. Som følge av lav pris på kvote kjøpt av staten, melder mange inn ønske om kjøp. Fordi kun 20 prosent av solgt kvote må selges til staten, har staten i de fleste tilfeller mindre kvote til salgs enn etterspurt mengde