Dialog med Stortinget

Gjennom spørsmål til medlemmer av regjeringen har stortingsrepresentantene mulighet til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Muntlig spørretime: Representantene kan stille spørsmål som ikke er meldt på forhånd.

Ordinær spørretime:
Medlemmer av regjeringen svarer på spørsmål som representantene har levert inn skriftlig.

Stortingsrepresentantene kan også sende skriftlige spørsmål til regjeringen, og en statsråd må svare innen seks virkedager.

Interpellasjon er en mer omfattende form for spørsmål enn spørretimespørsmål til regjeringen eller en statsråd. Den gjelder ofte større og politisk viktigere saker. Det er som regel en debatt i Stortinget i forbindelse med en interpellasjon.