Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Avslag på søknad om bygging av Nøra kraftverk

Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak om å avslå søknad om bygging av Nøra kraftverk med en årlig produksjon på om lag 11,6 GWh i Os kommune i Hedmark fylke.

Departementet mener at tiltaket vil ha for store ulemper for fisk og fiskeinteresser, sett opp mot det relativt beskjedne bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler ved en utbygging.

Nøra kraftverk berører flere av de samme interessene som Tolga kraftverk,  som i dag har fått konsesjon ved kongelig resolusjon. Fordelene ved en utbygging av Nøra er vesentlig mindre enn for Tolga. Den samlede belastningen for fisk har stått sentralt i departementets vurdering av konsesjonssøknaden for Nøra.   

Til toppen