Nett-TV: Pressekonferanse med samferdselsministeren - hovedforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet

Opptak - pressekonferanse 18. desember 2015.

- Gode transportårer binder landet sammen. Regjeringen har påpekt behovet for å utvikle to ruter som vesentlig reduserer reisetiden mellom Østlandet og Vestlandet. Nå gir vi Statens vegvesen klare signaler om at i arbeidet med neste Nasjonal transportplan (NTP) skal E134 legges til grunn som én trase. En grundigere utredning av alternativene Rv7 og Rv52 skal gi beslutningsgrunnlag for valg av trasé mellom Oslo og Bergen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Pressemelding: Bedre vei mellom Østlandet og Vestlandet

Følg presentasjonen på pressetreffet her i opptak.

Nett-tv Samferdselsdepartementet: Pressekonferanse

Se sendingen her

Se sendingen her

Til toppen