Fakta om europeiske tiltak og forslag om migrasjon

EU-kommisjonen la i september frem en tiltakspakke.

De mest sentrale virkemidlene EU og medlemslandene nå gjennomfører og diskuterer er: 

  • Relokalisering av ytterligere 120.000 flyktninger fra Italia og Hellas, i tillegg til de 40.000 som ble vedtatt før sommeren.
  • Gjenopprettelse av Schengens yttergrenser, og bistand til registreringen av asylsøkere gjennom såkalte «Hotspots» - dvs styrkede ankomst- og registreringssentre -  i Hellas og Italia.
  • En permanent relokaliseringsmekansime.
  • En felles europeisk liste for trygge opprinnelsesland.
  • Mer effektiv returpolitikk.
  • Økt fokus på de utenrikspolitiske løsningene som må på plass og økt støtte til flyktninger i regionen.

Tiltakspakken er godt mottatt av Europaparlamentet og i flertallet av landene. Samlet er dette en viktig start for å få en bedre og koordinert respons på migrasjonsbildet i Europa. Den norske regjeringen anerkjenner behovet for en sterk og koordinert innsats på EU-nivå for å møte migrasjonsutfordringene.