Fakta om Valletta-toppmøtet

11. og 12. november samles europeiske og afrikanske land til et toppmøte om migrasjon i Maltas hovedstad Valletta. Fra Norge deltar statsminister Erna Solberg.

Valletta-møtet har en ambisiøs agenda. Siktemålet er å etablere et langsiktig, forpliktende samarbeid om de mange utfordringene knyttet til migrasjonspresset mot Europa fra land sør for Middelhavet.

På Valletta-toppmøtet vil man drøfte de grunnleggende årsakene til migrasjon. Mange afrikanske land er opptatt av økte muligheter for regulær migrasjon og mobilitet. De vil ha flere lovlige veier til Europa for sine innbyggere. Europeiske land vil på sin side kreve økt vilje til retur av migranter som ikke har beskyttelsesbehov og som er i Europa uten lovlig opphold.  

Det er også betydelige fellesinteresser mellom afrikanske og europeiske land. 

Dette gjelder ikke minst bekjempelse av kriminelle nettverk som profiterer på trafikken, styrket beskyttelse og humanitær hjelp for flyktninger underveis og bedret kapasitet for grensekontroll i sentrale transitt- og opprinnelsesland.

Målsetningen med Valletta-toppmøtet er å bidra til å styrke de langsiktige utviklingstiltakene, drøfte hastetiltak for å begrense ulovlig og irregulær migrasjon og tiltak for å redde liv og lindre nød i den akutte situasjonen vi står overfor.

Valletta-toppmøtet byr på en unik anledning til å etablere forpliktende og tillitsfullt samarbeid om langsiktige utfordringer som må løses i fellesskap.