Svar på spørsmål om Burundi

Skriftlig spørsmål nr. 1193 (2014-2015)

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås om valg i Burundi.

Skriftlig spørsmål nr. 1193 (2014-2015).
Datert 19.06.2015

Fra representanten Heikki Eidsvoll Holmås (SV): 

Vil utenriksministeren gi klar beskjed til Burundis president om at Norge, slik en rekke land har gjort, mener det er uakseptabelt at han stiller til valg i en tredje presidentperiode i strid med inngåtte avtaler og at det igjen må åpnes for kritisk journalistikk, internasjonal rapportering og for lovlig opposisjon uten trakassering og trusler om vold og forfølgelse?   

Utenriksministerens svar:

Norge støtter FNs generalsekretærs tydelige og gjentatte oppfordringer til Burundis myndigheter om å utsette valgene i landet ytterligere, for å sikre at inkluderende, fredelige og åpne valg kan finne sted. Når nå parlamentsvalget likevel finner sted i dag 29. juni, varsler opposisjonen at det skjer uten deres deltakelse. Det vil fortsatt være viktig med en ytterligere utsettelse av presidentvalget berammet 15. juli, slik at nødvendige rammer for å holde valg kan sikres. Norge støtter opp under veikartet vedtatt av AU 13. juni vedrørende krisen i Burundi, der det søkes lagt til rette for at partene i Burundi gjennom dialog blir enige om en løsning på konflikten, inkludert hvordan spørsmålet om president Nkurunzizas kandidatur skal håndteres. 

Vi støtter FNs sikkerhetsråd fordømmelse av menneskerettighetsbrudd og vold i Burundi. I et felles innlegg med EU i FNs menneskerettighetsråd 24. juni uttrykte vi vår sterke bekymring for menneskerettighetssituasjonen i landet, inkludert restriksjoner mot ytrings- og pressefriheten, samt organisasjons- og forsamlingsfriheten. Vi har anmodet FNs menneskerettighetsråd om å følge situasjonen i Burundi tett, og oppfordret burundiske myndigheter til å samarbeide med FNs høykommissær for menneskerettigheters representasjon i Burundi. 

Norge har fulgt utviklingen i Burundi de siste månedene med stor bekymring. Den politiske krisen knyttet til valgene i landet, og strømmen av burundiere som flykter til nabolandene av frykt for økte spenninger og politisk motiverte overgrep, er en alvorlig utfordring for Burundis stabilitet og fredelige utvikling. Konflikten har også regionale implikasjoner.

Overfor Burundis myndigheter har vi understreket behovet for å legge til rette for politisk dialog mellom regjeringen og opposisjonen. Vi har lagt vekt på at alle stemmer må bli hørt, og at alle partier må kunne delta fritt i valgene. Vi har samtidig gjort det klart at myndighetene har et ansvar for å avvæpne ungdomsgrupper og straffeforfølge de som er ansvarlige for overgrep.