Svar på spørsmål om indisk embargo av Nepal

Skriftlig spørsmål nr. 97 (2015-2016)

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) om eventuelle norske reaksjoner på en uerklært embargo fra India overfor Nepal.

Skriftlig spørsmål nr. 97 (2015-2016).
Datert 22. oktober 2015

Fra representanten Snorre Serigstad Valen (SV) til utenriksministeren:
En uerklært indisk embargo av Nepal har pågått i nesten to uker. Har utenriksministeren reagert overfor den indiske regjeringen for å få dem til å avslutte embargoen, ble spørsmålet reist med India under utenriksministerens deltakelse i FNs generalforsamling, og hvis spørsmålet ikke har blitt reist ennå, vil det bli gjort i nærmeste framtid?

Utenriksministerens svar:
Jeg reiser på offisielt besøk til India 2. og 3. november for å lede Norges delegasjon til møtet i den norsk-indiske samarbeidskommisjonen. I dette møtet vil spørsmål knyttet til Nepal stå på dagsorden, i tillegg til bilaterale, regionale og globale spørsmål.

Arbeidet med en grunnlov for Nepal har vært en langtrukken prosess i kjølvannet av en borgerkrig som har rammet landet hardt. Norge hilser vedtaket av den nye grunnloven velkommen. Norge har hatt et langt og nært samarbeid med Nepal. Landet er valgt som fokusland for norsk bistand, og Norge er den nest største bilaterale giveren til FN-appellen etter jordskjelvene i vår. Jeg deltok selv på giverlandskonferansen for gjenoppbyggingen av Nepal i juni.

India er regionens stormakt, og landet er en fremvoksende økonomi med globale ambisjoner. Indiske myndigheter har uttrykt bekymring for at befolkningen på slettelandet langs grensen til India blir marginalisert gjennom den nye grunnloven. Denne delen av befolkningen utgjør opp mot 40 prosent av Nepals totale befolkning.

Når det gjelder problemene på grensen mellom India og Nepal, så er det en kjensgjerning at store deler av varetransporten over den viktigste grenseovergangen til Nepal ikke får krysse. I henhold til vår informasjon oppholder noen tusen nepalske demonstranter seg ved grenseovergangen, og indiske myndigheter klarerer derfor ikke trafikk over denne grenseposten. Det gjøres nå forsøk på å kanalisere deler av trafikken som skulle gått over denne grenseposten til andre grenseoverganger.

Det er oppmuntrende at Nepals visestats- og utenriksminister Kamal Thapa besøkte New Delhi forrige uke og at de to landene er innstilt på å fortsette sin nære dialog. Vi håper at dialogen bidrar til løsninger som ivaretar Nepals langsiktige interesser.