Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om Boko Haram

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Line Henriette Hjemdal (KrF) om hvilke tiltak som er tatt for å bistå de som har blitt ofre for Boko Harams bortføringer og bruk av barn.

Skriftlig spørsmål nr. 896 (2015-2016).
Datert 12.04.2016

Fra representanten Line Henriette Hjemdal (KrF):
Boko Haram bortførte for to år siden 200 jenter i Nigeria. De er fremdeles i terrororganisasjonens hender. Unicef har nå kommet med en rapport som viser at Boko Haram har intensivert bruken av barn som selvmordsbombere. I 2014 var det om lag fire tilfeller, mens i 2015 var det 44 tilfeller. Det er helt uakseptabelt. Hvilke internasjonale tiltak har utenriksministeren tatt initiativ til for å sikre at jentene kan reddes ut av fangenskap og hindre at barn blir brukt som selvmordsbombere, og hvilke ytterligere tiltak vil iverksettes?

Utenriksministerens svar:
Boko Haram har over lengre tid terrorisert befolkningen i området rundt Tsjadsjøen, både i Nigeria, Niger, Tsjad og Kamerun. Mange tusen er drept, og millioner av mennesker er drevet på flukt.

Sikkerhetsutfordringene er betydelige, og gruppens voldshandlinger har store negative konsekvenser for folks dagligliv i området. Både statsministeren og jeg har fordømt Boko Harams handlinger. Bekjempelse av terror og radikalisering er en felles internasjonal bekymring. Utviklingen i Nigeria vil fortsatt være høyt på dagsordenen.

Det er viktig å se på årsakene til at voldelige grupperinger som Boko Haram vokser frem, og bidra til forebygging og utvikling. Norge yter humanitær hjelp til internt fordrevne i området og gir langsiktig bistand som kommer befolkningen nordøst i Nigeria til gode. Via Unicef støtter Norge et program for trygge skoler nord i Nigeria. Å sikre trygge skoler er et sentralt tiltak for å forhindre kidnapping og rekruttering av barn til terrorgrupper som Boko Haram.

Trygg skole-initiativet har som mål å gi 100 000 barn på flukt kvalitetsundervisning under sikre forhold. Norge har også støttet grunnutdanning i Niger, spesielt i de områdene i sørøst som er særlig utsatt for angrep. Gjennom flere internasjonale aktører har vi i en årrekke finansiert helsetiltak for mødre og barn. Gjennom FNs utviklingsprogram (UNDP) bidrar vi til fred- og forsoningstiltak i flere lokalsamfunn.

Norge støtter i tillegg Nigerias gjennomføring av FNs globale anti-terrorstrategi. Det skjer i form av et FN-prosjekt som setter Nigeria i stand til å bruke FN-institusjonenes ressurser når det gjelder forebygging av terrorisme.