Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om stans av båten Kårstein

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om lovligheten av hendelsen der israelsk militære stanset båten Kårstein og hvilke undersøkelser norske myndigheter gjør.

Skriftlig spørsmål nr. 2011 (2017-2018).
Datert 6. august 2018


Fra representanten Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren:
Hvordan vurderer utenriksministeren lovligheten av hendelsen der israelsk militære stanset båten Kårstein som seilte under norsk flagg i internasjonalt farvann, og hvilke undersøkelser gjør norske myndigheter selv for å få klarhet i saken?  
 
Utenriksministerens svar: 
Jeg viser til mitt svar av 8. august på skriftlig spørsmål fra representanten Audun Lysbakken, der jeg understreket at vi fra norsk side, samme dag som Israel oppbrakte det norske skipet Kårstein, ba israelske myndigheter klargjøre hendelsesforløpet, og opplyse om på hvilket grunnlag de mener seg berettiget til å gripe inn overfor fartøyet. Jeg gjentok dette i mine samtaler med israelske myndigheter, inkludert statsminister Netanyahu 5. august, der jeg i tillegg tok opp meldingene fra mannskapet om overdreven maktbruk.
 
Vi har tirsdag 14. august mottatt svar fra israelske myndigheter på vår anmodning. I dette svaret redegjør israelske myndigheter for sin versjon av hendelsesforløpet rundt oppbringingen av Kårstein.
 
I den rådende situasjonen i Gaza kan det ikke uten videre legges til grunn at den israelske sjøblokaden i seg selv er i strid med folkeretten. 
 
En stat som har etablert en sjøblokade i henhold til folkeretten har rett til å stanse og oppbringe skip, også fra nøytrale stater, som forsøker å bryte sjøblokaden. Denne adgangen gjelder også på åpent hav, dersom det fremstår som klart at skipet har til hensikt å bryte sjøblokaden.
Det er ingen tvil om at den humanitære situasjonen i Gaza er svært krevende. Dette var tydelig under mitt besøk i Gaza i forrige uke. Fra norsk side har vi ved gjentatte anledninger gjort det klart at stengingsregimet knyttet til Gaza må lettes for å tilrettelegge for gjenoppbygging, økonomisk vekst og forbedring av den humanitære situasjonen. Stengingsregimet er et politisk spørsmål som må løses med politiske virkemidler. Det er kun forhandlinger mellom partene, og forsoning på palestinsk side, som kan legge grunnlaget for en varig løsning på situasjonen.

Til toppen