Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om Saudi-Arabia

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Petter Eide (SV) om utenriksministeren er villig å revurdere norsk politikk overfor Saudi-Arabia, inkludert stans i norsk salg av forsvarsmateriell, som en respons på Saudi-Arabias undertrykkende opptreden og brutale krigføring i Jemen.

Skriftlig spørsmål nr. 211 (2018-2019).
Datert 23.10.2018

Fra representanten Petter Eide (SV) til utenriksministeren:
2. oktober går den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi inn i sitt lands konsulat i Istanbul og kommer aldri ut igjen. Senere kommer det fram at Khashoggi ble drept av saudiske myndigheter. Dette føyer seg inn i rekken av en rekke brudd på menneskerettigheter fra Saudi-Arabia. Er utenriksministeren villig til å revurdere norsk politikk overfor Saudi-Arabia, inkludert stans i norsk salg av forsvarsmateriell, som en respons på Saudi-Arabias undertrykkende opptreden og brutale krigføring i Jemen?  

Utenriksministerens svar:
Drapet på Jamal Khashoggi er dypt tragisk og fullstendig uakseptabelt. Det må gjennomføres en rask, åpen og troverdig undersøkelse av omstendighetene rundt drapet. Vi forventer at saudi-arabiske myndigheter bidrar til å oppklare saken, og at de skyldige stilles til ansvar.

Vi har tett kontakt med EU og andre nærstående land om saken. Når det gjelder eksport av forsvarsmateriell, har Norge et strengt og omfattende eksportkontrollregelverk. Det er aldri blitt åpnet for eksport av våpen og ammunisjon (A-materiell) til Saudi-Arabia. Som et «føre var»-tiltak ble det i desember 2017 besluttet å innskjerpe praksis ytterligere når det gjelder eksport av B-materiell til land som deltar i den saudiledede koalisjonen i Jemen.

Alle søknader som gjelder B-materiell eller flerbruksvarer for militær bruk, blir grundig vurdert på individuelt grunnlag. Dersom det vurderes å foreligge en uakseptabel risiko for at det aktuelle utstyret kan bli brukt til intern undertrykking eller til å begå alvorlige brudd på humanitærretten eller menneskerettighetene, vil lisens ikke innvilges.

Jeg viser for øvrig til mitt svar på spørsmål nr. 2123 (2017-2018) datert 27. august 2018 fra representant Audun Lysbakken (SV).