Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om Saudi-Arabia

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) om hva statsråden vil foreta seg etter den siste tidens arrestasjoner av en rekke aktivister for kvinners rettigheter.

Skriftlig spørsmål nr. 1665 (2017-2018).
Datert 25.05.20178

Fra representanten Freddy André Øvstegård (SV):
Det saudiske regimet har den siste tiden arrestert en rekke kjente aktivister for kvinners rettigheter. Vil statsråden fordømme dette som brudd på menneskerettighetene, og hva vil statsråden ellers foreta seg ovenfor myndighetene i Saudi-Arabia?

Utenriksministerens svar:
Jeg er bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia, ikke minst økt bruk av dødsstraff, fengsling av menneskerettighetsforsvarere, kvinners rettigheter og manglende ytringsfrihet.

Samtidig skjer det sosiale, kulturelle og økonomiske reformer i Saudi-Arabia. Vi ser for eksempel en viss oppmykning av restriksjonene som gjelder for kvinner, blant annet i arbeidsliv, utdanning og kultur. Enkelte sider av den strenge kjønnssegregeringen er i ferd med å endres. Det er samtidig flere utviklingstrekk som er svært negative, og det gjelder særlig den generelle menneskerettighetssituasjonen, som ser ut til å strammes til, parallelt med enkelt symboltunge lettelser i restriksjoner.

Saudiske kvinners frihet og selvstendighet er fortsatt svært begrenset. Den norske regjeringen har vært – og er – helt tydelig på at kvinners posisjon og stilling i landet er uakseptabel.

I både bilaterale og multilaterale sammenhenger oppfordrer Norge konsekvent Saudi-Arabia til å etterleve internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. Norge er et av landene som har fremmet flest anbefalinger i de periodiske landhøringene i FNs menneskerettighetsråd til Saudi-Arabia knyttet til kvinners rettigheter. Dette vil vi fortsette med.

Utenriksdepartementet tatt opp dette med saudiske myndigheter de nylige arrestasjonene av personer knyttet til kampen for kvinners rettigheter. Dette er gjort både via den saudiske ambassaden i Oslo og via den norske ambassaden i Riyadh. Vi har bedt om informasjon om grunnlaget for arrestasjonene og om situasjonen for de arresterte.

Jeg møtte også Amnesty International Norge om den aktuelle saken 25. mai i år, for å bli orientert om deres vurderinger. Jeg har dessuten offentlig formidlet norsk bekymring for menneskerettighetsaktivisters arbeid for kvinners rettigheter i Saudi-Arabia.

I kontakten med Saudi-Arabia prioriterer vi menneskerettighetsarbeidet meget høyt og vi tar jevnlig opp enkeltsaker. Vi uttrykker også bekymring over mer generelle utviklingstrekk i samfunnet. I tillegg til kontakten med landets myndigheter har vi fra norsk side regelmessig dialog med representanter for sivilsamfunnet, menneskerettighetsorganisasjoner og andre aktører.

Vår ambassade i Riyadh deltar i rettshøringene til menneskerettighetsaktivister når det er mulig å få tilgang i rettslokalene. Vi er videre i nær kontakt med andre likesinnede land om menneskerettighetsarbeidet i landet. Vi vil så langt som mulig fortsette å følge sakene til de arresterte gjennom flere kanaler.

Til toppen