Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om egenandel-ordningen

Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (Ap) om egenandelordningen.

Skriftlig spørsmål nr. 866 (2018-2019).
Datert 01.02.2019.

 

Fra stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (Ap) til utviklingsminister Dag-Inge Ulstein:
Hva er den politiske begrunnelsen for den rigide tolkningen av egenandelskravet som nå risikerer å resultere i nedleggelse av Fokus og stans i viktig arbeid for kvinners rettigheter og likestilling?

Utviklingsministerens svar:
Fokus er en viktig partner innenfor temaet «kvinner, fred og sikkerhet» og har god kompetanse på kvinner og likestilling. Fokus har gjort og gjør mye viktig arbeid.

Fokus mottar støtte gjennom flerårige samarbeidsavtaler med Norad. Det er i den forbindelse nær kontakt mellom Fokus og Norad. Det har gjennom en årrekke vært ti prosent egenandel på store deler av midler mottatt gjennom Norads tilskuddsordning for sivilt samfunn, men ikke på alt, da sekretariats-kostnader for Fokus som paraplyorganisasjon dekkes i sin helhet, uten egenandel. Den situasjonen Fokus nå står i er resultat av at programmet knyttet til temaet «kvinner, fred og sikkerhet» ble flyttet fra én budsjettlinje, der det ikke har vært krav om egenandel, til en annen. Dette temaet ble dermed integrert i den samlede fireårige samarbeidsavtalen med Norad, som er gjenstand for ordningen med ti prosent egenandel med unntak for de nevnte sekretariats-kostnadene. Samtidig har Fokus opplevd andre spesielle utfordringer i sin virksomhet som har skapt økonomiske problemer for organisasjonen.

Jeg har forståelse for at Fokus nå står i en krevende situasjon, og vi arbeider aktivt for å finne løsninger. Situasjonen er vanskelig, men kan også være en spore til å utvikle en sterkere og mer robust organisasjon. Vi erfarer at egenandel nettopp bidrar til mer robuste organisasjoner ved at de blir mindre sårbare for ekstra og ofte uforutsette kostnader. Egenandel kan også bidra til økt folkelig forankring, og sikrer at organisasjonene ikke blir rene statsfinansierte aktører. Mange har systemer med faddere, faste givere, kampanjer og frivillig arbeid. Dette bidrar til at organisasjonene får sterkere oppslutning og bredere nedslagsfelt i sitt arbeid. Vi har allerede en relativt romslig fortolkning av hva egenandel kan være. Egenandelen kan bl.a. inkludere bidrag fra andre giverland. Men norske offentlige midler kan ikke medregnes i egenandelen.

Sivilt samfunn omfatter organisasjoner av ulik karakter og med ulike forutsetninger for å samle inn egenandel. Jeg har tatt initiativ til et møte den 19. februar med flere paraplyorganisasjoner, inkludert Fokus. Hensikten er å snakke nærmere om deres spesielle situasjon som paraplyorganisasjoner, relatert til egenandel-ordningen. Jeg har også igangsatt arbeid for en mer helhetlig gjennomgang av ordningen med egenandeler og hvordan denne kan praktiseres på best mulig måte for å oppnå resultater i tråd med målsettingene. Gjennomgangen vil være basert på bred involvering av sivilsamfunns-organisasjonene

 

Til toppen