Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om kommersielle skoler

Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Karin Andersen (SV) om Norges arbeid for å sikre at kommersielle skoler ikke skal kvalifisere for støtte fra Det globale partnerskap for utdanning (GPE).

Skriftlig spørsmål nr. 1879 (2018-2019).
Datert 13.06.2019

Fra representanten Karin Andersen (SV):
Hvordan har Norge arbeidet for å sikre at kommersielle skoler ikke skal kvalifisere for støtte fra GPE, og hvordan vil Norge arbeide for å sikre dette i fremtiden? 

Utviklingsministerens svar: 
Det globale partnerskapet for utdanning (GPE) mottar søknader om støtte fra myndigheter primært i lavinntektsland. I forbindelse med styrebehandlingen av GPEs privatsektorstrategi, kom det opp et forslag om at GPEs midler ikke skal kunne brukes til å støtte kommersielle skoler. Regjeringens posisjon opp mot, og i, selve styremøtet i GPE har vært at midler ikke skal brukes til å støtte kommersielle skoler. Vi poengterte videre at det er viktig at nasjonale myndigheter settes i stand til å effektivt regulere utdanningssektoren. I forkant av styremøtet har vi konsultert med sivilsamfunn, andre styremedlemmer og omforent vår posisjon med Kunnskapsdepartementet for å sikre en samstemt norsk posisjon.

Det ble vedtatt ved konsensus i styret at GPEs midler ikke skal gå til å støtte kommersielle skoler. Med styrevedtaket er det nå enighet om hvordan GPE skal forholde seg når det gjelder involvering av privat sektor. Styrevedtaket åpner likevel opp for at unntak til denne bestemmelsen kan vurderes i eksepsjonelle tilfeller, avhengig av kontekst. Kriterier for unntak og hvordan disse skal håndteres av GPE, skal opp til vurdering i desember 2019. Vi vil derfor fortsette vårt arbeid med å sikre at utarbeidelsen av disse unntakene er i tråd med regjeringens politikk på området.

Til toppen