Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om bosettinger på Vestbredden og i Øst-Jerusalem

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) om hva regjeringen gjør for å hindre Israel i å annektere okkupert område på Vestbredden og i Øst-Jerusalem.

Skriftlig spørsmål nr. 2311 (2018-2019).
Datert 23.09.2019

Fra representanten Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren:
Hva gjør utenriksministeren og den norske regjeringen overfor Israel for å hindre at Jordandalen på Vestbredden, deler av Dødehavet og de mange andre ulovlige okkuperte bosettingene på Vestbredden og Øst-Jerusalem skal fullt ut annekteres av Israel?

Utenriksministerens svar:
Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 450 (2018-2019) fra representanten Bjørnar Moxnes.

Norges tilnærming til den israelsk-palestinske konflikten ligger fast. En varig fred kan kun oppnås gjennom en forhandlet to-statsløsning.

Jeg har uttrykt sterk bekymring over statsminister Netanyahus nylige uttalelser i den israelske valgkampen om å annektere deler av Vestbredden. En slik eventuell unilateral handling vil innebære et alvorlig tilbakeslag for en forhandlet to-statsløsning. Det vil dessuten kunne ha en negativ effekt på sikkerhetssituasjonen på Vestbredden og ellers i regionen.

En eventuell israelsk beslutning om å endre status for den okkuperte Vestbredden, for eksempel ved å gjøre israelsk lovgivning eller administrasjon gjeldende i området eller å erklære at området faller inn under israelsk suverenitet, vil være rettslig ugyldig. Sikkerhetsrådet har slått dette fast i flere resolusjoner, inkludert i resolusjon 465 (1980).

I vår kontakt med israelske og palestinske myndigheter er vi tydelige på at folkeretten må respekteres, og at de utestående sluttstatusspørsmålene, inkludert fastsetting av endelige grenser, må løses gjennom forhandlinger.

Til toppen