Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om ytringsfrihet i Egypt

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om hva som er utenriksministerens reaksjon på at egyptiske sikkerhetsstyrker nylig raidet kontorene til og anholdt tre journalister fra den siste uavhengige nettavisen i landet, Mada Masr, og hvordan dette tas opp med egyptiske myndigheter.

Skriftlig spørsmål nr. 392 (2019-2020).
Datert 26.11.2019

Fra representanten Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren:
Hva er utenriksministerens reaksjon på at egyptiske sikkerhetsstyrker i helgen raidet kontorene til og anholdt tre journalister fra den siste uavhengige nettavisen i landet, Mada Masr, og hvordan tas dette opp med egyptiske myndigheter i lys av de tydelige forventningene Norge nylig uttrykte overfor Egypt i UPR-gjennomgangen om å beskytte ytringsfrihet, la være å kriminalisere journalister, og å slippe til FNs spesialrapportører på beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere, organisasjonsfrihet og ytringsfrihet?

Utenriksministerens svar:
Norske myndigheter er bekymret over den negative utviklingen innen ytrings- og forsamlingsfrihet, vilkårene for sivilt samfunn og enkeltindividers rettssikkerhet i Egypt.

Stormingen av kontorene til Mada Masr og arrestasjonene av tre av deres journalister søndag 24. november gir grunn til bekymring. Mada Masr anses som en av få gjenværende uavhengige nyhetskilder i Egypt.

Norge og flere nærstående land reagerte umiddelbart da nyheten om myndighetenes aksjoner mot nettavisen ble kjent. Norges ambassadør til Kairo tok samme dag kontakt med assisterende utenriksminister for menneskerettigheter Ahmed Ihab Gamaleldin og uttrykte norsk bekymring og etterspurte bakgrunnen for stormingen og arrestasjonene. Egyptiske myndigheter løslot alle Mada Masr-ansatte, inkludert redaktør Shady Zalat, mandag 25. november. 

Beskyttelse av ytrings- og forsamlingsfrihet er en høyt prioritert del av regjeringens globale arbeid for fremme av menneskerettighetene og noe vi legger stor vekt på i vår kontakt med egyptiske myndigheter.

Under landhøringen av i Egypt i FNs menneskerettighetsråd i Genève 13. november var beskyttelse av ytringsfriheten i alle dens former en av anbefalingene Norge fremmet. Norge fremmet også  skriftlige forhåndsspørsmål knyttet til rettssikkerhetsgarantier og ytringsfrihet, menneskerettighetsforsvarere og journalister.  

Norske myndigheter vil fortsette å ta opp disse spørsmålene med egyptiske myndigheter, både bilateralt og i multilaterale fora som FNs menneskerettighetsråd i Genève.

Til toppen