Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål luftfartsavtale med Marokko

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (Frp) om en eventuell endring av Norges luftfartsavtale med Marokko - i lys av landets forhold til Vest-Sahara.

Skriftlig spørsmål nr. 221 (2019-2020).
Datert 05.11.2019

Fra representanten Gisle Meininger Saudland (Frp):
Kan utenriksministeren bekrefte at det er uaktuelt å innlede samtaler om endring av vår bilaterale luftfartsavtale med Marokko, og tilsvarende uaktuelt å innlede samtaler om bilaterale avtaler i energisektoren med Marokko, uten at det eksplisitt etableres at Vest-Sahara er utelatt fra avtalene? 

Utenriksministerens svar:
Norge og Marokko samarbeider på en rekke områder som f.eks. bekjempelse av ulovlig migrasjon og voldelig ekstremisme. Vi har også ambisjoner om å styrke det økonomiske samarbeidet innenfor sektorer av gjensidig interesse. Marokkanske myndigheter har formelt henvendt seg til norske myndigheter angående samarbeid innen både energisektoren og luftfartssektoren. Begge henvendelsene er til vurdering.

Det er norsk politikk at man i vurderingen av slike bilaterale avtalers territorielle anvendelse legger til grunn Marokkos internasjonalt anerkjente grenser. Ettersom Marokko ikke utøver internasjonal anerkjent suverenitet over Vest-Sahara, vil Vest-Sahara ikke være omfattet.

Norske myndigheter besluttet i 2007 å innta en «føre var»-holdning. Dette ble gjort i form av en offisiell fraråding som bl.a. understreket at «for å forhindre handel, investeringer, ressursutnyttelse og andre former for næringsvirksomhet som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens interesser i Vest-Sahara og følgelig kan være i strid med folkeretten, fraråder norske myndigheter slike aktiviteter». Denne politikken ligger fast. 

Norge støtter FNs arbeid for å komme frem til en varig politisk løsning på konflikten i Vest-Sahara. Vi anser det som positivt at partene har møttes til samtaler to ganger, under ledelse av FNs generalsekretærs tidligere spesialrepresentant Horst Köhler. Vi håper at generalsekretæren vil utnevne en ny spesialutsending så raskt som mulig, og at samtalene gjenopptas.

 

Til toppen