Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om forbindelsene på norsk-finsk grense

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Rune Sjåstad (Ap) om  Norge vil forsøke å normalisere forbindelsene på den norsk-finske grensa i Tanadalen.

Skriftlig spørsmål nr. 1810 (2019-2020).
Datert 04.06.2020

Fra representanten Runar Sjåstad (Ap) til utenriksministeren:
Er utenriksministeren positiv til å ta kontakt med sin finske kollega for å forsøke å normalisere forbindelsene på den norsk-finske grensa i Tanadalen?

Utenriksministerens svar:
Restriksjonene som er innført i sammenheng med koronapandemien medfører spesielt store utfordringer for de delene av befolkningen som samhandler mye med lokalsamfunn på den andre siden av grensen mot våre naboland, både når det gjelder arbeid, skolegang og sosialt liv. Jeg har stor forståelse for at dette er vanskelig, og regjeringen tar disse problemstillingene på stort alvor. 

Pandemien har vist hvor viktig et nært og godt nordisk samarbeid er. Det er tett kontakt og nær dialog mellom Norge og nordiske land, herunder Finland, både på politisk nivå og mellom våre lands smittevernmyndigheter. Regjeringen har besluttet å åpne grensen mot Finland (og Norden for øvrig, med unntak av regioner med et fortsatt høyt smittepress), fra og med 15. juni. Forbindelsene på den norsk-finske grensa i Tanadalen vil dermed være normaliserte fra denne datoen.