Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om Den internasjonale straffedomstolen og USA

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om hvordan utenriksministeren vil forsikre at norsk politikk overfor Den internasjonale straffedomstolen (ICC) ikke vil bli påvirket av USAs planer om sanksjoner mot ansatte  som vil etterforske amerikanske krigsforbrytelser begått i Afghanistan.

Skriftlig spørsmål nr. 2549 (2019-2020).
Datert 08.09.2020

Fra representanten Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren:
Hvordan vil utenriksministeren forsikre at norsk politikk overfor ICC ikke vil bli påvirket av USAs planer om sanksjoner, og vil utenriksministeren garantere at de vil beskytte ICC-ansatte som vil etterforske amerikanske krigsforbrytelser begått i Afghanistan for sanksjoner?

Utenriksministerens svar:
Den 2. september annonserte utenriksminister Pompeo at USA innfører økonomiske sanksjoner mot hovedanklager ved Den internasjonale straffedomstol (ICC), Fatou Bensouda, og en av hennes nære medarbeidere. Enkelte andre ICC-ansatte vil nektes innreise til USA. 

Norge er dypt bekymret over USAs sanksjoner mot ICC. Det er svært uheldig at en stat innfører sanksjoner mot en uavhengig og upartisk domstol.

Kampen mot straffrihet for de mest alvorlige internasjonale forbrytelsene angår alle og krever samordnet innsats fra alle stater. ICC er en viktig aktør i kampen mot straffrihet. Norge har fra starten vært en av ICCs sentrale støttespillere. I tråd med fast og langsiktig utenrikspolitikk arbeider Norge for en sterk, effektiv og uavhengig domstol. Granavolden-plattformen slår uttrykkelig fast at regjeringen vil støtte ICC og arbeide for at flere nasjoner godtar domstolens jurisdiksjon.

USAs sanksjoner endrer ikke norsk politikk overfor ICC. Norges støtte til domstolen står fast. Vi har tiltro til domstolens upartiskhet og uavhengighet. Norge har gitt uttrykk for støtte til ICC i møter i domstolens organer, i offentlige uttalelser, samt gjennom deltakelse i fellesuttalelser og møter med amerikanske myndigheter. Vi har ved flere anledninger oppfordret til å trekke tilbake sanksjonene.  

Norge følger saken tett og vil sammen med andre stater vurdere hvordan vi best kan støtte og beskytte ICC i den situasjonen som har oppstått.