Svar på spørsmål om reiseråd til de baltiske landene

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Ulf Leirstein (uavhengig) om regjeringen også vil vurdere reiseråd og restriksjoner i forhold til de baltiske landene når man skal gjøre vurderingen om Norden.

Skriftlig spørsmål nr. 1680 (2019-2020).
Datert 19.05.2020

Fra representanten Ulf Leirstein (uavhengig) til utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: Regjeringen skal revurdere reiserådene og restriksjonene for reiser til og fra Norden, den vurderingen skal være klar den 15. juni. De baltiske land Estland, Latvia og Litauen har en smitteutvikling tilnærmet lik Norge, og har også lettet på restriksjonene for reiser fra Finland.

Vil regjeringen vurdere reiseråd og restriksjoner også i forhold til de baltiske land når man skal gjøre sin vurdering om Norden?

Utenriksministerens svar:
Til tross for forsiktig oppmyking av smitteverntiltak i flere land er det fortsatt vanskelig å være på reise, også i Europa. Reiserestriksjoner i og mellom land, ulik smittesituasjon, karantenebestemmelser, smitteverntiltak og svært få flyavganger skaper fortsatt utfordringer for norske borgere på reise.

Utenriksdepartementet opprettholdt derfor reiserådet av 14. mars som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august.

Vi vil innen 15. juni vurdere om unntak fra reiserådet kan gjøres for reiser til de nordiske landene. Det vil bli gjort en ny vurdering av enkelte nærliggende europeiske land innen 20. juli. For reiser i Norden og nærliggende europeiske land henger lettelser i reiserådet tett sammen med karantenebestemmelser og innreiserestriksjoner.

Nå er Norge og andre europeiske land i ferd med å gradvis lette på tiltak innenlands. Hvordan dette påvirker smittespredning i Norge og andre land er fortsatt for tidlig å si. Fortsatt kan restriksjoner bli innført, eller gjeninnført, i mange land.

Unntak fra reiserådet vil på vanlig måte være basert på en helhetlig vurdering som tilsier at det ikke er grunn til å fraråde reiser til et land. Folkehelseinstituttets vurderinger av smittesituasjonen vil bli svært viktige i denne prosessen. I tillegg ser UD på lokale reiserestriksjoner, tilgang til helsetjenester og utenrikstjenestens evne til å gi konsulær bistand lokalt.

UDs reiseråd er et råd, ikke et forbud. Det er opp til den enkelte å vurdere om reisen er strengt nødvendig og å sette seg inn i restriksjoner og karanteneregler i landet de reiser til.