Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om nødhjelp til Syria

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) om hva gjør Norge for å sikre at FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2504 om grensekryssende nødhjelp til Syria blir forlenget i tolv måneder og utvidet til å igjen inkludere grenseovergangen Yarabieh.

Skriftlig spørsmål nr. 2083 (2019-2020).
Datert 29.06.2020

Fra representanten Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren:
Hva konkret gjør Norge for å sikre at FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2504 om grensekryssende nødhjelp til Syria blir forlenget i tolv måneder og utvidet til å igjen inkludere Yarabieh grenseovergangen, og i tilfelle den ikke blir forlenget og utvidet; er Norge villig til å finansiere nødhjelp direkte gjennom internasjonale og nasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner for å dekke humanitære behov siden FN ikke vil ha tilgang til de samme områdene?

Utenriksministerens svar:
Norge har gjentatte ganger oppfordret Sikkerhetsrådets medlemmer til å fornye resolusjon 2504 om grensekryssende nødhjelp til Syria, både offentlig og i andre kanaler. Jeg understreket dette senest i mitt innlegg til Brussel-konferansen om Syrias fremtid 30. juni. Norge er blant de største humanitære giverne til Syria og planlegger i år å gi 900 millioner kroner i humanitær nødhjelp til Syria. Som en prinsipiell humanitær giver skal vi sørge for at hjelpen når frem der nøden er størst, uavhengig av hvor i landet de nødlidende befinner seg, eller hvilken gruppe som kontrollerer området. Vi legger til grunn at Sikkerhetsrådet vil være sitt ansvar bevisst og videreføre muligheten for FN å nå frem med humanitær assistanse og beskyttelse i de deler av Syria det er nødvendig å forsyne grensekryssende.

Ved siden av støtte gjennom FN, gir Norge humanitær støtte til norske organisasjoner og deres partnere som jobber med grensekryssende nødhjelp i Syria. Vi har så langt i år også gitt 77 millioner kroner til FNs humanitære fond for grensekryssende arbeid, som er det samme beløpet som vi ga i løpet av hele 2019. På denne måten har FN kunnet gi støtte til både internasjonale og lokale organisasjoner. Om resolusjonen ikke blir forlenget, vil Norge søke alternative måter å gi humanitær støtte til berørte områder, utover støtten som allerede gis gjennom norske partnere.

 

 

Til toppen