Departementet er ilagt overtredelsesgebyr

Justis- og beredskapsdepartementet er ilagt et overtredelsesgebyr på 100.000 kroner for brudd på personopplysningsloven. Departementet godtar datatilsynets vedtak.

Saken gjelder mangelfullt internkontrollsystem i departementet. Det er satt i gang et arbeid med å følge opp påleggene fra tilsynet, som blant annet dreier seg om å utarbeide og videreutvikle dokumenterte rutiner for innsyn, retting og sletting av opplysninger.

-Det er viktig med gode og dokumenterte rutiner som sikrer etterlevelse av lovens krav og som bidrar til å sikre den enkeltes personvern. Jeg vil derfor oppfordre alle virksomheter, offentlige og private, til å ta et krafttak på dette området, sier assisterende departementsråd Anne K. Herse.

Datatilsynet har fattet endelig vedtak etter at det ble utført tilsyn med Justis- og beredskapsdepartementet i mai 2014.

-Datatilsynet ivaretar et svært viktig samfunnsoppdrag. Jeg synes det er naturlig at Datatilsynet, etter tilsyn hos flere virksomheter der det er påvist avvik fra personopplysningslovens krav, velger å benytte seg av muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr i større grad, sier assisterende departementsråd Anne K. Herse.

Til toppen