Historisk arkiv

Departementsråd Harald Nybøen går av

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementets departementsråd Harald Nybøen fratrer sin stilling etter eget ønske.

Dat: 07.03.2012
Kontakt: Kommunikasjonsenheten: 97 77 36 34                           

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementets departementsråd Harald Nybøen fratrer sin stilling etter eget ønske. 

- Bakgrunnen for min avgjørelse er at departementet står overfor store utfordringer i forbindelse med å utvikle organisasjonen videre. Dette er et arbeid som vil kreve svært mye krefter og noen helt nye grep. Jeg er kommet til at departementet er tjent med at det kommer en ny leder inn som kan ta fatt i disse oppgavene. Jeg har sittet i stillingen som departementsråd i femten år, og ser det nå naturlig at det kommer et skifte, sier departementsråd Harald Nybøen.

Departementet arbeider med å forberede materiale som skal oversendes Stortinget ved Kontroll- og konstitusjonskomiteen om praksis vedrørende tilskuddsforvaltning og forbedring og utvikling av nye rutiner. Dette vil bli oversendt Stortinget som planlagt. 

-Jeg vil gjerne takke departementsråd Harald Nybøen for en stor og viktig innsats som BLDs leder gjennom femten år. Jeg respekterer hans ønske om å fratre sin stilling i den krevende situasjonen departementet står i nå, sier statsråd Kristin Halvorsen.

Harald Nybøen vil fortsatt være tilknyttet BLD. Spesialrådgiver Jon Blaalid konstitueres i stillingen fram til ny departementsråd er tilsatt.

 

Her kan du laste ned høyoppløselig bilde av Nybøen.   

Til toppen