Historisk arkiv

Dagbladet, 1. juli

Desperate forsøk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Det eneste partiet som har drevet politisk spill og snuoperasjon etter snuoperasjon, er Arbeiderpartiet.

Ap og Hadia Tajik har den siste tiden desperat forsøkt å få fokus vekk fra at de har foretatt en snuoperasjon i innvandringspolitikken under Jonas Gahr Støre sin ledelse. Et eksempel på dette er Tajiks kronikk i Dagbladet 25. juni. Men angrep er ikke det beste forsvar når angrepet er uten substans. 

Av alle merkelige påstander som har vært oppe om meg, kommer Hadia Tajik uttalelse om at jeg ikke kan være både en vellykket Frpstatsråd og en vellykket integreringsminister høyt opp på listen.

Jeg er veldig glad for at regjeringen og Frp har fått gjennomslag for de aller fleste forslag som ble fremmet i integreringsmeldingen, som bygger på å sette flere krav til den enkelte innvandrers egeninnsats, og komme raskere i gang med integreringen. Vi fikk også gjennomslag for mange av innstramningsforslagene enten helt eller delvis.

Tajik hevder at Frp har drevet et politisk spill i asyldebatten. Det er feil. Det eneste partiet som har drevet politisk spill og snuoperasjon etter snuoperasjon, er Arbeiderpartiet. Da vi la frem innstramningsforslagene i asylpolitikken i desember i fjor sa Trond Giske til VG at han mente dette var uproblematisk, og stort sett en videreføring av de rødgrønnes asylpolitikk. Så har en rekke andre Ap-politikere ment forskjellige ting utover våren. Men når alt kom til alt, stemte Arbeiderpartiet imot viktige innstramninger i asylpolitikken. Tajik kaller dette for en «konstruktiv tilnærming», jeg kaller det for hva det er: en snuoperasjon. 

Regjeringen foreslo viktige innstramninger i regelverket for familiegjenforening. Vi mener det er grunnleggende at de som ønsker å hente personer hit til Norge bør kunne forsørge dem. Ap mener skattebetalerne skal ta regningen. Apes politikk på dette området, som fikk flertall, vil føre til at vesentlig flere kommer gjennom familiegjenforening enn det som ville skjedd dersom Frp og regjeringens politikk ble vedtatt.

Ap avviste også en viktig innstramning for enslige mindreårige asylsøkere. Vi mener vi burde strammet inn og gjort Norge mindre attraktiv for denne gruppen, der barna blir sendt på en farlig reise i hendene på menneskesmuglere.

Vi innfører en stø kurs, med en streng innvandringspolitikk, for å ha kontroll på innvandringen og sikre våre grenser. Antallet som kommer har nødvendigvis også en sammenheng med hvor godt vi klarer å integrere dem som kommer. Det er gjennom en streng innvandringspolitikk og målrettet integreringspolitikk vi trygger det norske velferdssamfunnet for fremtiden.

Den internasjonale migrasjonssituasjonen preges av usikre tider. For eksempel ser vi i år en økning i antallet som kommer sjøveien til Italia fra Nord-Afrika. Andelen enslige mindreårige er også økende på denne ruten. Det er usikre tider. Men velgerne har det siste året fått sett hvilke partier som snur kappen etter vinden, og hvilke partier som står for en stø kurs. 

Er det én ting landet vårt trenger nå, så er det trygg styring. Da er det kanskje ikke så rart at Ap og Tajik forsøker å få søkelyset bort fra partiets snuoperasjon. I dette tilfellet er ikke angrep det beste forsvar, men heller avslørende.


Til toppen