Det blir nå lettere å finne tall om lærere

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Et nytt indikatorsett for lærere og ansatte i barnehage og skole samler nøkkelindikatorer hentet fra ulike kilder, som SSB, Utdanningsdirektoratet og KS.

Indikatorsettet vil gjøre det enklere å følge utviklingen i sektoren uten å måtte lete på mange forskjellige steder, og vil være nyttig for alle som er interessert i hvem som jobber med barna i norske barnehager og skoler.

Foreløpig inneholder indikatorsettet tall for de som er ansatt i barnehage og skole, men det vil etter hvert også inkludere indikatorer for lærerstudenter