Det er slaktet flere rein

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det ble slaktet nesten 75 000 rein i slaktesesongen 2015/2016. Det er om lag 7 000 flere rein enn i forrige reinslaktesesong. Ved utgangen av mars lå det 289,5 tonn reinslakt på lager.

Totalt ble resultatet av slaktesesongen over 1 600 tonn reinkjøtt. Snittvekta på de nærmere 75 000 reinsdyrene som ble slaktet var 21,5 kg. Det ble slaktet et høyere antall kalver enn i forrige sesong, noe som ga en lavere gjennomsnittlig slaktevekt enn i det forrige reindriftsåret.

Ved utgangen av mars 2015 var det registrert over 211 000 tamrein i Norge.

Indrefilet av reinsdyr.
Indrefilet av reinsdyr. Foto: matprat.no