Det grønne gullet

Tirsdag startet Enovakonferansen 2015 - Det grønne gullet. Politisk rådgiver Elnar Holmen åpnet konferansen på vegne av olje- og energiminister Tord Lien, som på kort varsel måtte melde forfall på grunn av sykdom.

- Enovakonferansen er en av de aller viktigste møteplassene i Norge for alle som er opptatt av energi-, klimaspørsmål og teknologiutvikling. Enova gjør en imponerende jobb for å gjøre det lettere å ta bærekraftige valg, sier Elnar Holmen.

Enova har totalt støttet om lag 7000 prosjekter, som har spart eller produsert omtrent samme energimengde som to millioner biler bruker i løpet av et år.

Nå har Enova fått økte bevilgninger og nye oppgaver for ytterligere å styrke dette arbeidet.

- Effektiv energipolitikk er en forutsetning for en effektiv klimapolitikk. Her har Enova en viktig rolle. Regjeringen vil i løpet av våren 2016 legge fram en stortingsmelding om energipolitikken som skal ha et helhetlig og langsiktig perspektiv på de utfordringene som møter oss. Det er naturlig at vi legger frem energimeldingen etter at grønn skattekommisjon har avgitt sin innstilling innen utgangen av 2015, sier Holmen.

Enovakonferansen samler over 700 deltagere fra myndigheter, næringsliv og organisasjoner. Du kan lese mer om Enova her.

 

 

Til toppen