Det holder at én forelder samtykker til vaksiner

Regjeringen foreslår en lovendring som sier at det er nok at én forelder samtykker til vaksinasjon av barn gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

- Barnevaksinasjonsprogrammet skal verne barn og unge mot alvorlig smittsomme sykdommer som kan ha store konsekvenser, og som i verste fall kan være dødelige. At barn og unge får vaksinene vi anbefaler gjennom programmet, gjør at vi i Norge har kontroll over mange infeksjonssykdommer som tidligere var utbredt, sier helse – og omsorgsminister Bent Høie.

For toåringer er vaksinasjonsdekningen mellom 92 prosent og 96 prosent, mens den er mellom 88 og 97 prosent for henholdsvis 9 – og 16-åringer.

Viktig med høy vaksinasjonsdekning

For å få en sykdom under kontroll, må vi ha en vaksinasjonsdekning i befolkningen på 80–95 prosent, avhengig av hvor smittsom sykdommen er. Blir vaksinasjonsdekningen for lav, kan sykdommer vi i dag har kontroll over, komme tilbake.

-Det er derfor er viktig at det ikke skapes unødvendige hindringer for at flest mulig barn og unge får vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet. Et krav om samtykke fra begge foreldre kan føre til uheldige utsettelser og bortfall av viktige vaksiner, sier Høie.

Klarere tale

Ordningen med samtykke til vaksinasjon gjennom barnevaksinasjonsprogrammet fra én forelder har vært gjeldende praksis en stund. Etter å ha gjort en grundig lovtolkning i 2015, konkluderte Helse – og omsorgsdepartementet med at vaksinasjon gjennom barnevaksinasjonsprogrammet er helsehjelp som faller inn under den daglige ordinære omsorgen. Det er dermed nok med ett ja, og ikke to, så sant den som samtykker har foreldreansvar for barnet.

Nå ønsker regjeringen at bestemmelsen skal fremgå direkte av pasient – og brukerrettighetsloven, og foreslår dermed en lovendring.

Til toppen