Det irske formannskapets prioriteringer

Av: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

Irland vil under sitt formannskap fokusere på økonomisk stabilitet, vekst og arbeidsplasser og ønsker særlig å bidra til fremgang med bankunionen og modernisering av personvernregelverket.

Irlands statsminister besøkte Brussel tidligere i høst i forbindelse med det irske formannskapet våren 2013. Her sammen med Kommisjonspresident José Manuel Barroso. Foto: European Union

Irland vil under sitt formannskap fokusere på økonomisk stabilitet, vekst og arbeidsplasser. Formannskapet ønsker særlig å bidra til fremgang med å etablere en bankunion, modernisering av personvernregelverket og reform av EUs felles landbrukspolitikk.

- Når vi starter vårt syvende formannskap 1. januar 2013, er det 40 år siden Irland ble med i det europeiske fellesskapet etter en folkeavstemning der 83 prosent av befolkningen stemte ja, sa Irlands EU-ambassadør Rory Montgomery da han presenterte det irske formannskapets prioriteringer for Brussel-miljøet på et frokostmøte i regi av European Policy Centre 30. november.Irland tar over det roterende formannskapet i Rådet for den europeiske union etter Kypros 1. januar.

Bankunion
Det irske formannskapets overordnede prioriteringer er å komme ut av krisen, sikre stabilitet, vekst og arbeidsplasser.

Montgomery mener forslagene som skal bidra til å utvikle en bankunion i EU er sentrale for stabilitet i eurosonen og i Irlands nasjonale interesse. Det irske formannskapet vil følge opp arbeidet med forslagene til et felles krisehåndteringssystem for banksektoren og en felles innskuddsgaranti. Hvis det ikke blir enighet om de såkalte two pack-reguleringene for forsterket budsjettkoordinering, vil også det være en prioritert oppgave for irene. Det samme gjelder kapitalkravdirektivet.

Vekst og jobber
Fremgang med implementeringen av forslagene under Kommisjonens handlingsplan for det indre marked er også et prioritert område for det irske formannskapet. Montgomery trakk særlig frem revisjon av regelverket for offentlige anskaffelser, e-signatur og revisjon av yrkeskvalifikasjonsdirektivet som områder der det er behov for å komme videre. Fremgang innen den digitale agenda inkludert it-sikkerhet og tilgang til rimelig bredbånd er et annet prioritert område. Ambassadøren understreket at moderniseringen av personvernregelverket i EU er nødvendig og at man her trenger et felles og klart rammeverk.

Handel og langtidsbudsjett
Det var for øvrig en lang rekke andre områder som ambassadøren også trakk frem som viktige og prioriterte områder for Irland det kommende halve året. Irland håper på fremgang i forhandlingene om handelsavtaler med Japan og Canada. Irland håper også Kommisjonen vil utforme et utkast til mandat for forhandlinger med USA om en frihandelsavtale og at det kan bli enighet om mandatet under det irske formannskapet.

Kommisjonens nylige fremlagte forslag om en ungdomsgaranti, overføring av pensjoner og utsendte arbeidstakere er også temaer som irene vil følge opp. Det samme gjelder de videre forhandlingene om EUs nye program for forskning og innovasjon, Horisont 2020 og støtte til infrastruktur, Connecting Europe Facility.

Når det gjelder forhandlingene om langtidsbudsjettet for 2014-2020, understreket Montgomery at dette primært er rådspresident Herman Van Rompuys rolle, men at de vil støtte ham i det arbeidet.

- Vårt sentrale arbeid starter når det har blitt enighet om tallene og vi skal sluttforhandle med Europaparlamentet om ikke mindre enn 67 sektorregelverk under langtidsbudsjettet, understreket ambassadøren.

Utvikling og asyl
På det utenrikspolitiske området, ønsker det irske formannskapet å se fremgang i medlemskapsforhandlingene med Tyrkia og understreker også at utviklingspolitikken står sentralt for dem. Ambassadøren understreket at de ønsker å se på hvordan man bedre kan se EUs kortsiktige humanitære bistand og den langsiktige utviklingshjelpen i sammenheng. Irland ønsker å ferdigstille arbeidet med å opprette et felles europeisk asylsystem.

Les mer om det irske formannskapet på nettsidene www.eu2013.ie

Til toppen