Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kypros prioriteringer på telekommunikasjonsområdet

Rapport fra post- og teleråd Willy Jensen, EU-delegasjonen

Kypros vil blant annet prioritere en styrking og oppgradering av Det europeiske byrået for nettverk og informasjonssikkerhet (ENISA), bedre gjenbruk av offentlig informasjon og arbeide videre med programmet Connecting Europe Facility i sin formannskapsperiode. Post- og teleråd Willy Jensen rapporterer.

Kypros vil blant annet prioritere en styrking og oppgradering av Det europeiske byrået for nettverk og informasjonssikkerhet (ENISA), bedre gjenbruk av offentlig informasjon og arbeide videre med programmet Connecting Europe Facility i sin formannskapsperiode.

Post- og teleråd Willy Jensen ved den norske EU-delegasjonen i Brussel rapporterer.

Synspunkter om ENISAs fremtid
Europakommisjonen vil komme med en strategi for internettsikkerhet like over sommerferien. En oppgradering og styrking av ENISA er en viktig komponent i denne strategien. Tillit til nettet vurderes som avgjørende for EU sitt videre arbeid med en digital økonomi, og etablering av samarbeidende CERTer (Computer Emergency Respons Team) under veiledning av ENISA er et konkret tiltak. Det er imidlertid knyttet flere forskjellige synspunkter til videreutviklingen av ENISA, slik som hvor lenge mandatet til ENISA skal vare, om Kreta og Athen er riktig lokalisering og hvordan samarbeidet mellom ENISA og det nye sentret for nettkriminalitet ved EUROPOL skal drives.

Gjenbruk offentlig informasjon
Visepresident og kommissær for digital dagsprden, Neelie Kroes, har argumentert sterkt for at åpen gjenbruk av offentlig informasjon kan bli en positiv faktor i utviklingen av den digitale økonomien. I forslaget til revisjon av Offentlig informasjonsdirektivet (PSI) fra 2003 er ambisjonene om et harmonisert regelverk for maksimal utnyttelse av offentlige data presentert. Implementeringen av dette direktivet antas å få en økonomisk effekt på 140 milliarder euro for EU. Selv om direktivet er positivt mottatt både i Rådet og i Europaparlamentet, er der noen konfliktpunkter som for eksempel hvordan det offentlige skal få kompensasjon eller godtgjørelse for å frigi data.

Infrastrukturutbyggingen i Europa
Der foreligger utkast til kriterier for støtte til infrastrukturprosjekter innen telekommunikasjon. Disse vil fullføres utover høsten, og i parallell går budsjettarbeidet for å finansiere de ni milliarder euro som skal stimulere bredbåndutbygging og utvikling av digitale tjenester. Det forventes at områder som eForvaltning og eHelse vil få høy prioritet. Samtidig vil Europakommisjonen arbeide videre med tiltak for å redusere kostnadene ved selve bredbåndsutbyggingen.

Sikkerhet for elektroniske transaksjoner
Europakommisjonen har nettopp presentert forslag til reguleringer for sikker handel, nemlig for elektronisk identifikasjon, elektronisk signatur og elektronisk autorisering.  Dette synes å ha blitt vel mottatt i EU og kypriotene vil prioritere arbeidet med å få disse utkastene vedtatt i Rådet og Europaparlamentet.

I muntlige redegjørelser presiserer det kypriotiske formannskap at de selvsagt vil holde øye med og arbeide for en rekke andre saker og tema på denne sektoren. Det gjelder for eksempel nettsky (Clouds) problematikken. 

Til toppen