Det tas mer hensyn til miljøverdier i skog

Skoghogst kan normalt bare skje der det er gjennomført miljøregistrering og foretatt miljøhensyn i forkant. Utviklingen viser at det blir tatt mer hensyn til disse miljøverdiene enn tidligere.

I 2013 ble det utført miljøregistreringer på 90 prosent av alle skogbrukstiltak, noe som viser en positiv utvikling de siste fem årene. Disse miljøtiltakene skal fremme et bærekraftig skogbruk som sikrer miljøverdiene i skogen.

Også foryngelse av skogen har blitt mer tilrettelagt av skogeierne de siste årene, noe som er nødvendig for et langsiktig og bærekraftig skogbruk. Arealet som forynges ved planting har økt fra 43 til 60 prosent fra 2005 til 2013.

Landbruksdirektoratet er en av Landbruks- og matdepartementets underliggende etater. De jobber med å sette landbruks- og matpolitikken ut i live.

Tømmerstabel.
Foryngelse av skogen har blitt mer tilrettelagt av skogeierne de siste årene, noe som er nødvendig for et langsiktig og bærekraftig skogbruk. Foto: Torbjørn Tandberg Foto: Foto: Torbjørn Tandberg
Til toppen