Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Det vil gjøre oss alle fattigere

Hvis vi kutter arbeidstida bare tre og en halv time, til 34 timer i uka, reduseres nasjonalformuen like mye som hele verdien av oljeformuen – både den i oljefondet og den som fortsatt ligger i bakken.

En innføring av 6-timers arbeidsdag vil gi lavere levestandard og lavere velferd både i dag og for framtidige generasjoner.

I framtida vil det bli relativt sett færre i yrkesaktiv alder. Det betyr færre av dem som skal finansiere velferdssamfunnet, og som skal sikre barna våre en god skole og foreldrene våre den omsorg de trenger. Derfor må vi få flere inn i arbeidslivet og vi må stå lenger i jobb, hvis vi skal opprettholde et godt velferdsnivå i framtida.

Når nestleder i SV, Kirsti Bergstø, foreslår sekstimers arbeidsdag som løsning på disse utfordringene, bruker hun feil medisin på feil diagnose. De utfordringene vi står overfor, innebærer at vi må få flere i jobb, og vi må jobbe smartere.

Mesteparten av Norges nasjonalformue består av arbeidskraft, ikke oljeformuen. Hvis vi kutter arbeidstida bare tre og en halv time, fra 37,5 timer til 34 timer pr. uke, reduseres nasjonalformuen like mye som hele verdien av oljeformuen – både den i oljefondet og den som fortsatt ligger i bakken. SV sitt forslag går enda lenger og vil ha enda større konsekvenser.

SV har heller ikke tenkt gjennom hvem som skal dekke behovet for flere ansatte når hver ansatt skal jobbe færre timer. Vi sliter allerede i dag med rekruttering av nok folk til viktige yrker som sykepleiere, lærere og pedagoger i barnehagen. Med seks timers arbeidsdag vil vi ikke kunne dekke det samme behovet for offentlige tjenester.

SVs forslag setter velferden vår på spill, og bør avvises av alle partier som føler et ansvar for framtidige generasjoner.

Til toppen