Detaljregulering for sentrumskvartalet i Sandnes godkjent

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag godkjent detaljreguleringen for sentrumskvartalet i Sandnes. Saken er behandlet i departementet fordi Rogaland fylkeskommune hadde innsigelse på utformingen av Øglændgården.

– Departementet har avvist innsigelsen fordi den ikke er i samsvar med "omkampreglene" i plan- og bygningsloven. Det innebærer at Sandnes kommune får godkjent planen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

Disse reglene sier at det ikke kan fremmes innsigelse til en plan der det har vært, eller kunne vært, fremmet innsigelse til en tidligere plan som er nyere enn 10 år. Gjeldende reguleringsplan fra 2009 åpner for å rive hele Øglændgården. Departementet har derfor avgjort at retten til å fremme innsigelse har falt bort. Dette er i tråd med fylkesmannens vurdering.

Departementet godkjenner følgelig det vedtaket Sandnes kommunestyre gjorde av detaljregulering for Sentrumskvartalet i Sandnes 6. februar 2017.

Sandnes kommune – innsigelse til reguleringsplan for sentrumskvartal i Sandnes sentrum (pdf)

Sandnes kommune – innsigelse til reguleringsplan for sentrumskvartal i Sandnes sentrum

Til toppen