Regelmessig dialog med EU om TTIP

En transatlantisk handelsavtale mellom EU og USA vil kunne få betydelige konsekvenser for Norge. – Det er derfor positivt at EU har imøtekommet Norges ønske om å ha en regelmessig dialog om forhandlingene, sier statssekretærene Ingvild Næss Stub i Utenriksdepartementet og Dilek Ayhan i Nærings- og fiskeridepartementet.

Statssekretær Dilek Ayhan, i midten (NFD) og statssekretær Ingvild Stub t.h. (UD) møtte EUs forhandlingsleder i forhandlingene med USA om en transatlantisk frihandelsavtale (TTIP), Ignacio Garcia Bercero t.v. (Foto: Anders Aalbu/Norges delegasjon til EU)

Statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og fiskeridepartementet og statssekretær Ingvild Næss Stub i Utenriksdepartementet møtte EUs sjefsforhandler i forhandlingene om en transatlantisk handelsavtale mellom EU og USA (TTIP), Ignacio Garcia Bercero, i Brussel 6. oktober.

Norge direkte påvirket

Formålet med møtet var å formidle at Norges deltakelse i det indre marked gjennom EØS og den betydelige handelen Norge har med EU og USA gjør at Norge blir direkte påvirket av en transatlantisk handelsavtale. Derfor er det viktig at EØS/EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein blir regelmessig informert om den pågående prosessen.

- En god dialog med EU og USA om TTIP-forhandlingene er viktig for å kunne følge prosessen så tett som mulig og formidle norske posisjoner og interesser på de ulike forhandlingsområdene, sier statssekretær Dilek Ayhan.

Gjennom EFTA har Norge hatt en handelspolitisk dialog med USA siden november 2013. Embetsverk fra EFTA-landene og USA møtes to ganger i året for å diskutere handelsrelaterte saker, herunder TTIP. Forrige møte fant sted i juni.

Enighet om dialog
På møtet i Brussel uttrykte EUs forhandlingsleder forståelse for Norges ønske om en dialog med EU om TTIP. Statsråd Vidar Helgesen understreket behovet for en slik dialog i EØS-rådet i mai.

Det er enighet om at EØS-komiteen og undergrupper i EØS-strukturen er en hensiktsmessig institusjonell ramme for fremtidig informasjonsutveksling mellom EU og Norge.

- Det er positivt at vi har oppnådd en gjensidig forståelse om behovet for tettere kontakt og informasjonsutveksling. Vi ser frem til den videre dialogen med EU på et viktig område for Norge, sier statssekretær Ingvild Næss Stub.

Rapport om mulige konsekvenser

Nærings- fiskeridepartementet la i mars i år frem en rapport om mulige konsekvenser for Norge av et handels- og investeringspartnerskap mellom EU og USA (TTIP). På plussiden trekkes det blant annet frem at økt vekst og kjøpekraft som følge av TTIP også vil være gunstig for norsk økonomi. Gjennom EØS-avtalen kan Norge nyte godt av regelverksendringer, og på den måten få enklere markedsadgang til USA.

Blant mulige utfordringer nevnes at TTIP vil gi eksportører i EU bedre vilkår i USA enn norske eksportører. Samtidig vil norske eksportører miste fortrinn de har hatt i EU i forhold til konkurranse fra USA. Det er sannsynlig at konkurransesituasjonen for norsk fiskeeksport vil bli forverret, siden Norge ikke har tollfrihet for fiskeeksport til verken EU eller USA.

Til toppen