Norge fortsetter tett dialog med Storbritannia

- Det er svært viktig at vi holder en tett dialog med Storbritannia framover og at vi bruker de kanalene vi har til å sørge for at vårt samarbeid i framtiden blir like godt som det har vært, sier Elisabeth Vik Aspaker, Norges minister for EØS- og EU-saker.

Tirsdag 25. oktober møtte hun en rekke britiske politikere i den britiske regjeringen og i Underhuset i Parlamentet.

EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker i møte med Crispin Blunt, leder for utenrikskomiteen i Underhuset i Parlamentet. Foto: A.H. Lunde, UD

For regjeringen er det viktig å sikre et velfungerende EØS-samarbeid etter brexit, samtidig som ambisjonen er å ha et minst like godt forhold til Storbritannia som vi har i dag.

- Norge deltar ikke i de kommende skilsmisseforhandlingene mellom EU og Storbritannia. Forhandlingene vil imidlertid ha stor betydning for oss siden Storbritannia også vil måtte melde seg ut av EØS. Vi arbeider derfor aktivt overfor EU både for å tydeliggjøre EØS-dimensjonen ved utmeldelsen, og for å skape forståelse for at eventuelle overgangsordninger for Storbritannia i forhold til EU-medlemskap også vil få innvirkninger på EØS og andre stater som er en del av det indre marked. Slike ordninger kan også være aktuelle for Norge, sier statsråd Vik Aspaker.

- Selvom Norge ikke har en direkte rolle i de framtidige forhandlingene, har vi en klar interesse av å gjøre både britene og resten av EU-landene godt kjent med hvilken rolle Norge har og hva som er viktig for oss i prosessen, sier hun.

Storbritannia er blant våre nærmeste allierte og viktigste handelspartnere. Når Storbritannia trer ut av EU, må også Norge og Storbritannia snakke om sine framtidige handelsforbindelser.

- Det vi er mest opptatt av da, er å sørge for ordninger som både tar vare på det gode forholdet mellom våre to land og sikrer norske interesser og tjener norske aktører godt, sier Vik Aspaker.

I London møtte hun blant andre David Jones, minister i det nyopprettede departementet med ansvar for utmeldelsesprosessen, DExEU. I tillegg møte hun lederen i Parlamentets underhuset og tidligere Europa-minister, David Lidington, og medlemmer av utenrikskomiteen i Underhuset.

EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker og David Jones, minister i Departementet for utmelding av EU, DExEU. De to møttes i Downing street tirsdag.
EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker og David Jones, minister i Departementet for utmelding av EU, DExEU. De to møttes i Downing street tirsdag. Foto: Ane H. Lunde, UD

Statsminister Theresa May har det overordnede ansvaret for prosessen frem mot britisk uttreden av EU. Det såkalte DExEU-departementet, under ledelse av David Davis, har det daglige ansvaret for å drive prosessen framover.

I tillegg vil det britiske utenriksdepartementet, under ledelse av Boris Johnson, det nyopprettede handelsdepartementet, under ledelse av Liam Fox, og finansdepartementet under ledelse av Philip Hammond, ha viktige roller. Disse ministerne deltar i møtene i regjeringskomiteen for «EU Exit and Trade» som ledes av statsminister May.

Den norske regjeringen har, i likhet med de fleste EU-land og en rekke andre, satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere konsekvenser av brexit. Arbeidsgruppen ledes av UD og har deltakelse fra alle departementene. Arbeidsgruppen skal vurdere og belyse hele bredden av problemstillinger som både inkluderer EØS, justis- og innenriksfeltet, handelspolitikken og de utenriks -og sikkerhetspolitiske sidene ved brexit. Gruppen møtes om lag hver sjette uke, og oftere ved behov.

Til toppen