Dialogkonferanse om barnevern i Tønsberg

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunene må sette forebygging og tidlig innsats på dagsorden. Det var barne- og likestillingsminister Solveig Hornes oppfordring til kommunene på dialogkonferansen om barnevern i Tønsberg.

- De kommunene som har en aktiv kommuneledelse gjør også et godt arbeid på barnevernsområdet, sa statsråden i møte med fagfolk og lokalpolitikere fra 22 kommuner torsdag 31. mars.

Skien kommune er en av åtte norske pilotkommuner som arbeider etter samarbeidsmodellen Bedre tverrfaglig innsats (BTI), en nasjonal modell etter inspirasjon fra Danmark. Modellen koordinerer innsatsen for alle som har en rolle i bekymringen for et barn, og involverer foresatte på et tidlig tidspunkt. For å sikre god informasjonsflyt har kommunen en elektronisk logg, som foreldrene har innsyn i.

- Alle faginstanser samles rundt barnet og familien for å forhindre at familien blir kasteball i systemet, sa Hedda Foss Five, ordfører i Skien, under presentasjonen på dialogkonferansen.

Mandal og Lindesnes kommuner har utviklet et program for traumeveiledning for fosterforeldre. Nettsiden Traumebevisst.no lanseres 1. april, og gjør dermed programmet tilgjengelig for andre norske kommuner også.

- Det viktigste barnevernsarbeidet foregår i kommunen. Skal vi lykkes med å hjelpe barn og familier som trenger det, må vi derfor spille på lag med dere i kommunene. Barnevernet, barnehager, skoler og helsestasjoner må jobbe sammen, med barnet og familien i sentrum. Kommunene må selv finne en modell som passer for den enkelte kommune, sa barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) i Tønsberg.

Dialogkonferansen om barnevern var den fjerde i rekken. Den siste vil finne sted i Oslo i april. Målet med dialogkonferansene er å belyse hvilke utfordringer kommunene står overfor og hvordan man får til god forebygging og tidlig innsats på barnevernsområdet i kommunene.