Vis hele kalenderen

09.12.2013

 • Dialogmøte: Hvordan forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme blant ungdom?

  Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Sted: R5, Akersgata 59

  Dialogmøte med frivillige organisasjoner og miljøer som er i kontakt med unge mennesker.Hensikten med møtet er å få innspill til hvordan vi best kan forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme blant unge.

  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne leder dialogmøtet. Statsminister Erna Solberg (H) vil være tilstede første del av møtet. Statsråd Solveig Horne vil være tilgjengelig for intervjuer etter møtets slutt.

  Organisasjoner som deltar: Antirasistisk senter, Islamsk råd, LNU, Minhaj Konfliktråd, Minotenk, Organisasjonen mot offentlig diskriminering, Ungdom & Fritid, Ungdom mot vold og Ungdom mot rasisme.

  Bakgrunn for møtet:

  Regjeringen er nå i gang med å utarbeide en handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.  Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren er særlig opptatt av hvordan vi skal forebygge at unge mennesker aksepterer bruk av vold og trakassering.

Til toppen