Dialogmøte med ungdom om hatefulle ytringer

Ikke fullstendig manus - sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen
Flott å være her
Viktig å snakke med dere om hatefulle ytringer
Hvordan kjempe sammen mot hatefulle ytringer

Vi har alle ulike erfaringer, men felles mål: Bekjempe hatprat
Dere er enkeltpersoner, fra ungdomsråd, ungdomspartier og ungdomsorganisasjoner
I dag legger vi sammen grunnlag for ungdomsinnsats mot hatytringer

Ser mange flotte initiativ for å bekjempe nettmobbing:
På «Bruk hue-dagen» var 6000 barn samlet på Ullevaal stadion
I «P3 tar saken – Netthat» møter NRKs Leo Ajkic personer som har vært utsatt for hat
Mange unge forteller om egne, sterke erfaringer historier – det er beundringsverdig
For det gjør vondt å få hatefulle meldinger
Og det koster å fortelle

Linje mellom mobbing og trakassering, hets og hatprat, rasisme og diskriminering
Dreier seg om angrep på medmennesker
Noen blir utsatt for hatytringer fordi de er den de er:
Seksuell orientering
Etniske eller religiøse bakgrunn
Funksjonsevne eller kjønn
Utseende
Unge skal få være den de er og leve sitt liv slik de selv vil

Jeg har møtt flere som har opplevd hatefulle ytringer
Sterke møter som har gjort inntrykk: "Du er så stygg at jeg må gå på badet og kaste opp", var en av mange kommentarer Ingrid Haukeland fikk etter å ha opptrådt på TV med en fantastisk sangstemme. Hun ble født med kreft på begge øynene og har hatt glassøye fra hun var liten.

Vi skal ikke ha det sånn
Vi snakker ikke slik til hverandre
Vi skal aldri godta at folk blir hetset for hvem de er som mennesker
Vårt samfunn skal ha plass til alle
Vi skal respektere hverandre og stille opp for hverandre

Hatytringer er ikke noe nytt – de kom ikke med internett
Internett og sosiale medier gjorde terskelen for å ytre seg lavere – på godt og på vondt

Altfor mange barn og unge opplever mobbing, baksnakking, utestenging og hatprat
Lavere terskel for å spre hets på nett enn ansikt til ansikt
Hadde jeg turt å si dette direkte til noen? Ansikt til ansikt? Det er en god test
Også god test å tenke over hvordan vi alle snakker rundt middagsbordet        
Alle har ansvar: Voksne, ungdom, barn

Dere er samfunnsengasjerte og deler meninger
Det er jeg glad for
Deres meninger er viktige
Viktig del av demokratiet
Ytringsfriheten står helt sentralt i Norge og er vernet i Grunnloven
Vi må tåle sterk og skarpt formulert uenighet, men aldri spre eller oppfordre til hat

Alle stemmer skal komme til orde
Hatefulle ytringer motvirker nettopp det
Personer eller grupper velger ikke å delta i den offentlige debatten mer
Viktige stemmer stilner

Dere røyker mindre, drikker mindre, trener mer, har bedre relasjoner til foreldrene deres og trives bedre på skolen enn min generasjon
Men: Sterkt press gjennom sosiale medier, i pressen osv
Press om passe inn
Om å være perfekt
Men, ingen er perfekt

Mange modige stemmer her i dag
Dere gjør viktig innsats for ytringsfrihet
Fortsett å delta i den offentlige debatten
Forsøk å være en som sier ifra og tar avstand fra hatefulle ytringer

Regjeringen tar dette på alvor
Senere i høst tar vi sikte på å legge frem en strategi mot hatefulle ytringer
Barn og unge vil være et prioritert område i strategien
Derfor er denne konferansen viktig
Håper å få deres syn på hvordan jobbe smart mot hatprat

Konferansen er starten på en ungdomssatsing
Satsing der ungdom kan samle seg om en felles plattform for å bekjempe hatprat i Norge
Vi trenger dere alle sammen i arbeidet framover

Tusen takk for innsatsen!

Til toppen