Vis hele kalenderen

08.06.2016

  • Dialogmøte om frihandelsavtaler

    Monica Mæland| Nærings- og fiskeridepartementet

    Næringsministeren orienterer representanter fra næringslivet og arbeidslivets parter, representanter fra andre departementet, fra interesseorganisasjoner m.fl. om regjeringens arbeid med bilaterale frihandelsavtaler og EFTAs tredjelandsarbeid.