Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Dialogmøte om integrering av flyktninger

Fredag møttes regjeringen, KS og de største bykommunene til toppmøte om integrering av flyktninger. – Godt samarbeid og deling av erfaringer fra kommunene bidrar til at dagens flyktninger blir morgendagens samfunnsborgere, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Politisk toppmøte om flyktninger hos KS
1.nestleder i KS, Mette Gundersen, leder i KS Gunn Marit Helgesen, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug møtte engasjerte kommunepolitikere under dialogmøtet om integrering. Foto: Agnar Kaarbø, KMD

Dette var en oppfølging av et tilsvarende toppmøte i november i fjor, som tok for seg flyktningsituasjonen. Antallet asylsøkere som kommer til Norge har sunket kraftig siden den akutte situasjonen høsten 2015. Likevel er behovet for bosetting av flyktninger rekordhøyt både i 2016 og 2017, som følge av antallet asylsøkere som har fått eller vil få innvilget opphold.

I tillegg til kommunal- og moderniseringsministeren, deltok innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og barne- og likestillingsminister Solveig Horne på møtet.

– Kommunene gjør jobben

Møtet ble ledet av Jan Tore Sanner og KS-leder Gunn Marit Helgesen. Hensikten var dialog og erfaringsutveksling mellom regjeringen og kommunene rundt utfordringene, mulighetene og forventningene til arbeidet med god integrering og inkludering av flyktninger.

I innledninger fra statsrådene ble tema som utdanning- og arbeidstiltak, enslige mindreårige asylsøkere og utfordringsbildet knyttet til migrasjonen tatt opp.

– Kommunene er veldig viktige for at vi skal lykkes med integreringen, det er dere som gjør jobben, påpeker innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, som viser til at hun har sett mange gode tiltak når hun har besøkt kommuner over hele landet.  

14 kommuner deltok på møtet: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, Kristiansand, Fredrikstad, Tromsø, Drammen, Bodø, Ålesund, Arendal, Sandnes og Skien.

Nøkler til integrering

I sine innspill til regjeringen er kommunene blant annet opptatt av arbeid som nøkkel til integrering, tiltak for å få spesielt kvinner integrert og ressursene til å følge opp enslige mindreårige asylsøkere.

– Det er viktig at flyktningene raskt får brukt sine ressurser i arbeidslivet. Regjeringen har samarbeidet med partene i arbeidslivet for å få til det vi kaller et hurtigspor inn i arbeidslivet. Hurtigsporet innebærer et bedre tilbud til de som allerede står nært arbeidslivet. NAV vil spille en viktig rolle i hurtigsporet, sammen med kommunene, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– Det bor nå rundt 200 bosettingsklare enslige mindreårige under 15 år i omsorgssentrene. Vi jobber for at barna skal bosettes i samme vertskommune som omsorgssenteret ligger i. Vi må også rekruttere flere fosterforeldre som vil ta imot enslige mindreårige. Dette vil bidra til raskere integrering og en bedre framtid for barna det gjelder, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Felles innsats i lokalsamfunnene

Kommunene har gjort et godt arbeid med bosetting av flyktninger det siste året.

– Jeg vil takke kommunene for innsatsen. I fjor ble det bosatt i overkant av 11 300 flyktninger i norske kommuner, det var 46 prosent flere enn i 2014. Også i år har vi positive tall for bosetting i kommunene. Her er det vist handlekraft og lederskap, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Integrering er et område hvor vi er nødt til å lykkes. Det handler om lokalsamfunnene våre, der alt henger sammen. Det gjelder mulighetene for utdanning og arbeid, men også den frivillige innsatsen, der vi stiller opp som enkeltmennesker i nabolaget og kjører barn til fotballkamper eller inviterer nyankomne flyktninger til middag, sier Sanner avslutningsvis.

Politisk toppmøte om flyktninger
Barne- og likestillingsminister Solveig Horne, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie mottok innspill og erfaringer om integrering fra 14 bykommune. Foto: Agnar Kaarbø, KMD
Til toppen