Presseinvitasjon: Dialogmøte om investeringer i eiendom og infrastruktur

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Torsdag 21. januar inviterer finansminister Siv Jensen til dialogmøte om investeringer i unotert eiendom og infrastruktur i Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN).

 

Sted: Finansdepartementet, Akersgata 40, møterom 153
Tid: Torsdag 21. januar kl.11.00-13.00. Møtet er lukket, men finansminister Siv Jensen og deltakerne er tilgjengelige for pressen i etterkant. Det vil også være fotomulighet mot slutten av møtet.  
Påmelding: Onsdag 20. januar før kl. 15. Send e-post til presse@fin.dep.no. Av sikkerhetshensyn er det nødvendig med gyldig legitimasjon. Vi ber om oppmøte i god tid og senest kl. 12.30.

 

I møtet ønsker statsråden å få innspill fra ulike miljøer til prosessen med å vurdere investeringer i unotert eiendom og infrastruktur i SPU og SPN. Blant temaene vil være om unoterte investeringer i eiendom og infrastruktur vil kunne bidra til å bedre risikojustert avkastning av SPU og SPN over tid, samt mulige fortrinn eller ulemper for fondet og forvalterne i disse markedene. Finansdepartementet har tidligere mottatt råd om eiendom og infrastruktur fra en ekspertgruppe, Norges Bank og Folketrygdfondet. Det tas sikte på at regjeringen vil komme tilbake med sine vurderinger i meldingen til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond som legges fram til våren.

 

Følgende personer vil delta i dialogmøtet:

  • Øystein Børsum, Swedbank First Securities
  • Espen Henriksen, BI
  • Anne-Marie Helland, Kirkens nødhjelp
  • Halvor Hoddevik, Rann Rådgivning
  • Harald Koch-Hagen, KLP
  • Martin Skancke, Skancke Consulting
  • Ulrik Dan Weuder, Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)