Presseinvitasjon:

Dialogmøte om investeringer i unoterte aksjer

Tirsdag 23. januar inviterer finansminister Siv Jensen til dialogmøte om investeringer i unoterte aksjer i Statens pensjonsfond utland (SPU).

Sted: Finansdepartementet, Akersgata 40
Tid: Tirsdag 23. januar kl.11.30-13.00. Møtet er lukket, men finansminister Siv Jensen og deltakerne er tilgjengelige for pressen i etterkant. Det vil også være fotomulighet mot slutten av møtet.

Av sikkerhetshensyn er det nødvendig med gyldig legitimasjon. Vi anbefaler oppmøte i god tid og senest kl. 12.30.

Påmelding: Mandag 22. januar før kl. 15. Send e-post til presse@fin.dep.no.

Finansdepartementet utreder om SPU skal kunne investeres i aksjer i unoterte selskaper. I møtet ønsker finansministeren å få innspill fra ulike fagmiljøer om fordeler og ulemper ved slike investeringer. Tema som vil bli diskutert på møtet er blant annet forventet avkastning, risiko og kostnader ved unoterte aksjeinvesteringer, samt betydningen for fondets åpenhet og politiske forankring. Finansdepartementet har mottatt vurderinger om saken fra en egen ekspertgruppe, råd fra Norges Bank og en kartlegging av unoterte aksjeinvesteringer i andre store fond fra konsulentselskapet McKinsey. Regjeringen tar sikte på å legge frem sine vurderinger i vårens melding til Stortinget om Statens pensjonsfond.

Følgende personer vil delta i dialogmøtet:

  • Frode Eilertsen, grunnlegger av Crux Group
  • Susanne Gløersen, bærekraftsstrateg i Formuesforvaltning
  • Espen Henriksen, førsteamanuensis i finans ved BI
  • Rune Holen, partner i Idekapital
  • Knut Kjær, partner i FSN Capital og tidligere leder av Norges Bank Investment Management
  • Harald Koch-Hagen, direktør for risikostyring og allokering i KLP
  • Karin Thorburn, professor ved Norges Handelshøyskole

 

Til toppen