Dialogmøte om ny opptrappingsplan for rusfeltet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen skal utarbeide en ny opptrappingsplan på rusfeltet, og inviterer sammen med samarbeidspartiene Kristelig folkeparti og Venstre til et dialogmøte om den nye planen.

Samarbeidspartiene inviterer til dialgmøte for å få innspill, anbefalinger og forventninger fra rusfeltet til planen. Brukere, fagfolk, pårørende og organisasjoner vil få anledning til å dele kunnskap og også erfaringer fra konkrete prosjekter.

- Vi ønsker med dette møtet å samle viktige aktører på rusfeltet; fagfolk, brukere, pårørende, frivillige, og interesseorganisasjoner for å få innspill. Det er viktig for oss å lytte til brukernes og de pårørendes anbefalinger og forventninger, få oppdatert kunnskap om, og erfaringer fra ulike prosjekter og organisasjoner, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie i invitasjonsbrevet.

Statsministeren vil sammen med partilederne fra Frp, Krf og V innlede møtet. Det settes også av tid til en åpen diskusjon.

Les programmet

Møtet vil bli sendt på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider